Mindfulness voor Jongeren

Leer jezelf beter kennen!

Cursusleiders: Manja de Lang, Jola Willems en Miriam Benders
Maximaal 12 deelnemers per groep
Cursusdagen: 10 bijeenkomsten van 11.00 – 17.00u
Locatie: Carbon 6, Kloosterweg 1, Heerlen

Sparkel Mindfulness is gratis en toegankelijk voor iedereen tussen 14 en 27 jaar.
Leeftijd groepen: 14 - 18 jaar en 18 - 27 jaar

Praktische informatie
Leer jezelf beter kennen, ontwikkel meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en ervaar dat je zelf steeds keuzes kunt maken. Dit leidt weer tot een betere gezondheid en een algemeen gevoel van welzijn en blij zijn in je leven. Dit breng je ook op anderen over, zoals bij leden van patiëntenorganisaties.

Wat houdt de Mindfulness training in?
Elke bijeenkomst start met een half uur bewegen (yoga/ pilates/Tai Chi). Na een korte pauze volgt de eigenlijke mindfulness-training van 2 uur. Thuis oefenen (half uur per dag) is een vast onderdeel van de training. In bijeenkomst 9 gaan jullie, onder begeleiding van een creatief therapeute, je ontwikkeling op creatieve manier uitbeelden. Denk aan schilderen/tekenen/ schrijven/muziek/ boetseren etc.

Jullie schrijven na elke bijeenkomst een kort verslag van de bijeenkomst. Eindopdracht is in 2-tallen een presentatie te maken over de training. Jullie verzorgen deze presentaties zelf binnen een patiëntenorganisatie in de regio (bv aan jongeren die tot de doelgroep behoren, in klassen of (leef)groepen). Jullie zullen, met onze hulp en contactpersonen uit de organisaties, zelf de presentaties plannen.

Wat leer je?


Je beter te concentreren.


Zelf je verantwoordelijkheid te nemen en keuzes maken in je leven.


Anders omgaan met stress waardoor je er minder last van hebt.


Piekergedachten herkennen en er anders mee om te gaan (beter slapen, minder zorgen en irritatie).


Jezelf en je denkpatronen beter kennen waardoor je meer vat krijgt op je emoties en rustiger reageert.


Het vergroten van je zelfsturing maakt dat je zelfvertrouwen toeneemt en je meer kracht en energie ervaart, je ook gelukkiger voelt.


Accepteren dat het leven niet altijd leuk kan of hoeft te zijn, dat iedereen wel iets heeft en dat dit betekent dat het oké is als het even niet makkelijk is.


Om vriendelijker te zijn voor jezelf en voor je omgeving.


Anders omgaan met moeilijke dingen, zoals (chronische) ziekte, rouw, pijn etc.


Ontspanning vinden in bewegen, de signalen van je lichaam beter leren kennen, grenzen kennen en aangeven.

Data bijeenkomsten - 11:00 tot 17:00


De cursus vindt plaats in Heerlen. Reiskosten en lunch worden vergoed. De intakes voor deze editie vinden plaats in februari. De cursus gaat in maart officieel van start en duurt tot en met juni 2020.


19 maart 2020 - les 1


26 maart 2020 - les 2


2 april 2020 - les 3


9 april 2020 - les 4


16 april 2020 - les 5


7 mei 2020 - les 6


14 mei 2020 - les 7


28 mei 2020 - les 8


4 juni 2020 - les 9


11 juni 2020 - les 10

Wat heb je nodig?


Zin om mee te doen


Een open mind om te leren